Transakčné poradenstvo

Pomáhame klientom riešiť obchodné problémy, výzvy a príležitosti súvisiace s financiami. Radíme im pri kúpe alebo predaji podniku a stojíme pri nich počas celého obchodného procesu, v rámci ktorého sa podieľame, napríklad, na plánovaní a realizácii strategických investícií vo forme fúzií alebo akvizícií, na oceňovaní spoločností a obchodných podielov alebo na reorganizácii spoločností. Zastupujeme tiež spoločnosti pred úradmi, pri kontrolách alebo v rôznych súdnych sporoch. A vďaka úzkej spolupráci v stredoeurópskom regióne poskytujeme poradenské služby aj klientom, ktorých podnikateľské aktivity presahujú hranice Slovenskej republiky.

Voľné pracovné miesta
Financial Advisory storefront image

Tímy na oddelení

Corporate Finance

Uzavrieť dobrý obchod je umenie a náš tím sa tomuto umeniu dlhodobo venuje. Vytvárame stratégie predaja zaujímavých a v mnohých prípadoch významných spoločností a projektov, pripravujeme informačné memorandá o spoločnostiach, pomáhame nájsť potenciálnych kupcov, asistujeme pri vyjednávaní počas celej transakcie, ako aj pri zabezpečovaní financovania. Skrátka, pomáhame klientom so všetkým, čo sa týka podnikových financií a M&A transakcií.

Real Estate

Nehnuteľnosti sú témou, ktorá sa dotýka prakticky každého podnikateľského odvetvia. Pomáhame klientom pri predaji, kúpe alebo ocenení veľkých developerských projektov, komerčných a rezidenčných nehnuteľností.

Valuation & Financial Modeling

Pomáhame klientom oceňovať obchodné podiely, podniky, startupy, ako aj iný hmotný a nehmotný majetok. Medzi naše projekty okrem iného patrí oceňovanie na účely súdnych sporov či arbitráží. Zároveň sledujeme aj ekonomické a iné trendy v rôznych odvetviach.

M&A Transaction Services & Value Creation Services

Pomáhame veľkým investorom s realizáciou ich transakcií a radíme im pri prijímaní rozhodnutí. Pre našich klientov následne pripravujeme finančné alebo predinvestičné due diligence. Venujeme sa aj integrácii po akvizícii a strategickému poradenstvu v oblasti obchodného due diligence. Primárne pracujeme s finančnými výkazmi a informačnými memorandami.

Forensic

Naša práca sa zameriava na identifikáciu firemných podvodov, úplatkárstva a korupcie. Špecializujeme sa na spracovanie údajov a dôkazov, čo nám umožňuje úspešne viesť forenzné vyšetrovanie. Naša analýza údajov zohráva kľúčovú úlohu pri odhaľovaní podozrivých transakcií a identifikácii relevantných dôkazov. Poskytujeme podporu klientom v rámci súdnych sporov, posudzujeme riziká a zabezpečujeme súlad s právnymi predpismi. Celkovo prispievame k zachovaniu finančnej integrity našich klientov a k zabezpečeniu spravodlivého a etického finančného prostredia.