Ako žijeme: alebo kultúra, hodnoty, výhody

Firemná kultúra v Deloitte

Každý sme iný a máme svoju vlastnú životnú a kariérnu cestu. To, čo nás spája, je Deloitte. Prečo sa tu cítime dobre?

1

Poskytujeme profesionálne služby

Poskytujeme špičkové audítorské, daňové, právne a poradenské služby tým najvýznamnejším svetovým spoločnostiam. Ako poradenská firma sme vždy o krok vpred a dokážeme čeliť výzvam budúcnosti. Neustále sa učíme a rozvíjame – profesionálny a kariérny rozvoj našich zamestnancov je našou najvyššou prioritou. A inovujeme.

Vieme, že technológie sú budúcnosť, a vďaka celému radu inteligentných riešení ich využívame aj v tradičných oblastiach, ako sú dane a účtovníctvo. A nielen tam. Spolupráca je jednou z našich hlavných charakteristík. Jednotlivé oddelenia úzko spolupracujú na rôznych projektoch – v prípade potreby názoru právnika, daňového experta a odborníka na kybernetickú bezpečnosť dáme hlavy dokopy, aby sme našim klientom poskytli komplexné služby a zároveň individuálny prístup. Ak chcete byť súčasťou firmy, ktorá určuje trendy a chce sa neustále posúvať vpred, Deloitte je jasnou voľbou.

2

Školenie a rozvoj

Zakladáme si na intenzívnom vzdelávaní a rozvoji našich zamestnancov. Veľkú pozornosť venujeme práci s talentmi, kde sa môže každý rozvíjať a zlepšovať v oblastiach, na ktoré má nadanie. Či už ide o interné školenia a kurzy alebo odborné certifikácie a zvyšovanie kvalifikácie, vo všetkom vás podporujeme. A ak ste ešte neobjavili svoje silné stránky, môžete si urobiť Gallupov test a odhaliť svoj potenciál, na ktorom môžete s nami pracovať. Najcennejšie sú však skúsenosti – získate ich toľko, koľko zvládnete. Stretnete sa s významnými klientmi z rôznych odvetví, spoznáte prostredie a fungovanie mnohých spoločností a my vám môžeme sľúbiť, že žiadny deň nebude taký istý ako ten predošlý. Budete rásť nielen po profesionálnej stránke, ale aj v oblasti mäkkých zručností. A s osobným a profesionálnym rozvojom prichádza aj rýchly kariérny rast. Na to sa môžete spoľahnúť. Navyše budete často spolupracovať s kolegami z iných tímov a oddelení, nahliadnete do iných odvetví a možno sa dokonca rozhodnete zmeniť svoju kariéru – to u nás nie je nič nezvyčajné. V Deloitte sú všetky dvere otvorené.

3

Naši zamestnanci a kultúra

Priateľská atmosféra, ochotní kolegovia, vzájomný rešpekt a skutočná starostlivosť o zamestnancov – to nie sú len frázy, to je Deloitte. To, že u nás vládne uvoľnená firemná kultúra, spoznáte už v okamihu, keď prvýkrát prekročíte prah našich kancelárií, pri prvom „ahoj“ od nových kolegov. V Deloitte si všetci tykáme bez ohľadu na to, či ste junior, senior manažér alebo partner, mladší alebo starší vekom alebo senioritou. Vaše zdravie a pohoda sú našou najvyššou prioritou, a preto máme viacero programov a služieb, ktoré vám poskytujú podporu v rôznych životných situáciách, ako napríklad právne, finančné alebo psychologické poradenstvo, alebo zdravotné voľno, tzv. sick days, keď sa necítime dobre, ale náš zdravotný stav si nevyžaduje návštevu lekára. V Deloitte sa môžeme jeden na druhého spoľahnúť – a to platí v práci aj mimo nej.

4

Making an Impact That Matters

Naším mottom je „Making an impact that matters“ a riadime sa ním vo všetkých aspektoch nášho podnikania. Máme znalosti, zručnosti, silu a vášeň, aby sme sa podieľali na vytváraní lepšej budúcnosti pre naše komunity, spoločnosť a planétu. Z toho vychádza aj naša globálna stratégia CSR, ktorá je založená na štyroch hlavných pilieroch: podpora vzdelávania, ochrana klímy, inkluzívne pracovné prostredie a spoločenská zodpovednosť. Vízia ovplyvňovať svet okolo nás k lepšiemu sa odráža v našej každodennej práci aj v našej účasti na dobrovoľníckych projektoch, kde môžeme ponúknuť svoje know-how, odborné znalosti a skúsenosti. Stručne povedané, veríme, že práca by mala mať zmysel. Chcete sa k nám pridať?

Rozmanitosť, rovnosť príležitostí a začlenenie

Každý človek je jedinečná osobnosť, ktorá obohacuje náš tím. Podporujeme rozmanitosť a vytvárame prostredie, v ktorom sa každý môže rozvíjať, získavať skúsenosti a rásť. Vieme, že každý má iné potreby a záujmy, preto je naša ponuka benefitov rozmanitá a každý si môže vybrať, čo chce. Nechceme čakať, kým budú rovnaké podmienky nariadené zákonom. Zabezpečujeme rovnaké podmienky pre všetkých rodičov, ktorí sa starajú o vlastné deti alebo o deti svojich partnerov. Vychádzame v ústrety študentom, rodičom a kolegom, ktorí sa starajú o člena rodiny, vrátane možnosti pracovať na čiastočný úväzok. U nás zažijete skutočne inkluzívne, rovné a rozmanité prostredie v praxi.

5

Prehľad benefitov