FAQ – Najčastějšie otázky o práci v Deloitte

Výberové konanie

  • Výberový proces sa líši v závislosti od oddelenia/tímu, v ktorom sa pozícia obsadzuje.
  • Po odoslaní žiadosti so životopisom náborový pracovník zvyčajne do týždňa kontaktuje uchádzača s odpoveďou a v prípade potreby ho požiada o doplnenie životopisu o ďalšie informácie. Ak uchádzač spĺňa kritériá na danú pozíciu, je pozvaný na pohovor, ktorý sa môže uskutočniť online alebo osobne.
  • Pohovor môže mať rôznu formu. Môže ísť o rozhovor o skúsenostiach uchádzača, motivácii a očakávaniach oboch strán, prípadovú štúdiu, ktorú treba vypracovať, test na overenie vedomostí alebo pozvanie do hodnotiaceho centra.
  • Počet kôl pohovoru sa líši v závislosti od pozície a oddelenia. Spravidla však môžete očakávať 1 až 3 kolá výberového konania. Podrobnejšie informácie vám vždy poskytne náborový pracovník, ktorý obsadzuje danú pozíciu.
  • Počas výberového konania je uchádzač vždy informovaný o stave procesu a po každom kole dostáva spätnú väzbu.
  • Ak je uchádzač vybraný, dostane od nás oficiálnu ponuku.
 • V závislosti od počtu kôl výberového konania sa dĺžka procesu líši, spravila niekoľko týždňov.

Práca

  • Anglický jazyk sa vyžaduje na pokročilej úrovni vo všetkých oddeleniach firmy kvôli projektom pre zahraničných klientov, práci s dokumentáciou v angličtine alebo komunikácii s kolegami, ktorí nehovoria po slovensky.
  • Niektoré profesie, napr. audítorské, daňové, právne alebo transakčné poradenstvo, zahŕňajú prácu so slovenskou legislatívou, daňovými a právnymi dokumentmi, ktoré sú väčšinou v slovenskom jazyku. V závislosti od tímu a oddelenia sa vyžaduje porozumenie a aktívna znalosť jazyka. Uchádzači bez znalosti slovenského jazyka môžu nájsť uplatnenie najmä v technických oblastiach, t. j. na pozíciách v oblasti IT, v niektorých tímoch v oblasti poradenstva a poradenstva v oblasti riadenia rizík.
 • Pracovný čas v Deloitte je flexibilný, ale najčastejšie sa s kolegami stretnete medzi 8.00 a 17.00 hod. Vždy to však závisí od vzájomnej dohody s vaším nadriadeným s ohľadom na pracovné povinnosti a osobné preferencie.

 • Ak nastupujete na oddelenie, ktorého agendou je práca na projektoch pre klientov, môžete očakávať, že vás seniornejší kolegovia budú postupne zapájať do komunikácie s klientmi.

 • Cestovanie ku klientovi závisí od oddelenia a požiadaviek klienta.

Kariéra

 • Nástupný plat sa určí po vzájomnej diskusii na pohovore. Závisí od očakávaní a skúseností uchádzača a od pozície, o ktorú sa uchádza.

 • V priebehu finančného roka sa vykonáva polročné a ročné hodnotenie výsledkov práce zamestnanca, ktoré zahŕňa aj diskusiu o zvýšení platov.

Školenie a rozvoj

 • Áno, každý zamestnanec Deloitte je podporovaný v tom, aby sa rozvíjal.

  • E-learning zameraný na mäkké a tvrdé zručnosti,
  • interné školenia a semináre zamerané na mäkké a tvrdé zručnosti,
  • v rámci odboru sú povinné odborné skúšky, napríklad ACCA, CFA, skúšky daňových poradcov, advokátske skúšky a ďalšie,
  • externé školenia a certifikácie na zvýšenie kvalifikácie, ktoré môžete absolvovať po dohode s nadriadeným.
  • Každý zamestnanec má svojho vlastného manažérskeho kouča, ktorý mu pomáha v profesionálnom rozvoji a v práci na dosahovaní vopred stanovených cieľov.

Benefity

 • Každý zamestnanec v trvalom pracovnom pomere má nárok na 20, resp. 25 dní dovolenky, 2 dni regeneračného voľna, narodeninové voľno a 2 sick days.

 • Bohužiaľ, práca zo zahraničia nie je možná.

 • Áno, Deloitte ponúka hybridný pracovný model. Konkrétne nastavenie závisí od dohody a nastavenia v rámci jednotlivých tímov.

  • V rámci Slovenskej republiky je možné cestovať medzi kanceláriami v závislosti od dohody s tímom a potreby cestovať za klientmi.
  • Cestovanie a práca z iných kancelárií po celom svete nie sú bežné, ale v prípade potreby sa to dá zariadiť. Vo všeobecnosti sa to však týka skôr vyšších pozícií.
  • Zamestnancom na plný úväzok ponúkame tieto benefity:
   • príspevok na regeneráciu,
   • regeneračné a narodeninové voľno a sick days,
   • mobilný telefón a laptop, ktorý môžete používať aj na súkromné účely,
   • flexibilný pracovný čas a home office,
   • doplatok do mzdy pri práceneschopnosti,
   • celosvetové cestovné poistenie,
   • právne, psychologické a finančné poradenstvo,
   • príspevok pri významných udalostiach ako je svadba či narodenie dieťaťa,
   • interné a externé školenia,
   • zľavy vo vybraných prevádzkach,
   • MultiSport karta.
  • Študentom na čiastočný úväzok ponúkame:
   • cestovné poistenie,
   • interné a externé školenia,
   • školiace zariadenia v budove,
   • športové a kultúrne podujatia,
   • občerstvenie na pracovisku (káva, čaj, ovocie atď.),
   • MultiSport kartu.

Work-life balance a firemná kultúra

 • V Deloitte sa výrazne podporuje rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Odpočinok považujeme za dôležitý pre všetkých našich zamestnancov, pretože prispieva k dlhodobej pracovnej spokojnosti a výkonnosti. Preto Deloitte ponúka viac dní dovolenky, flexibilný pracovný čas a možnosť home office a rôzne voľnočasové aktivity alebo neformálne podujatia, na ktorých sa môžu naši zamestnanci zúčastniť.

 • V rámci našej kancelárie v Bratislave radi organizujeme v letných mesiacoch grilovačky na terase, ktoré sú naprieč všetkými tímami v Deloitte veľmi obľúbené. Každý tím preferuje iný typ aktivity, medzi najobľúbenejšie patrí bicyklovanie a plážový volejbal, nepohrdneme však ani posedením pri dobrom jedle. Dôkazom, že sa radi stretávame aj mimo kancelárie, sú rôzne firemné akcie a teambuildingy, ako napríklad firemné husacie hody, Alumni Party, Impact Day, vianočný večierok a ďalšie.

  Kancelárie v Košiciach a Žiline majú nezameniteľnú rodinnú atmosféru, ktorá je spätá s dlhoročnými priateľstvami. Dobré vzťahy považujeme za dôležitú súčasť našich pracovných životov, preto sa snažíme ich budovanie aktívne podporovať.

 • Firemná kultúra je veľmi otvorená, všetci si automaticky tykajú, čo prispieva k priateľskej atmosfére v Deloitte. Jednotlivé tímy sa snažia stretávať aj mimo pracovného času na teambuildingoch, lyžiarskych výletoch, rôznych večierkoch a iných neformálnych podujatiach.

 • Oblečenie sa riadi zaužívanou etiketou a našimi pracovnými kalendármi. Všeobecne platí, že v kostýmoch a oblekoch chodíme len vtedy, keď si to vyžaduje náplň pracovného dňa – napríklad keď máme dôležité stretnutie s klientom. V Deloitte sa najčastejšie stretnete s oblečením smart casual.