🟢 Máš ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania, prípadne si študentom 5. ročníka a hľadáš si prácu po ukončení štúdia?

Ak si na väčšinu otázok odpovedal/a áno, prihlás sa ešte dnes a začni vytvárať svoju kariéru práve v Deloitte!

🟢 Čo ponúkame:

K tomu ti pridáme širokú škálu rôznorodých benefitov, napríklad:

  • Doplatok do mzdy pri práceneschopnostiDoplatok do mzdy pri práceneschopnosti
  • Prispevok k výročiuPrispevok k výročiu
  • Prispevok na regeneráciuPrispevok na regeneráciu
  • Narodeninové voľnoNarodeninové voľno
  • Regeneračné voľnoRegeneračné voľno
  • Vzdelávanie a rozvojVzdelávanie a rozvoj
  • MultiSport cardMultiSport card

Svoju žiadosť pošli elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky. Vytvor si profil a prilož k nemu životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku alebo si aktualizuj svoj existujúci profil. Vybraných kandidátov budeme kontaktovať telefonicky, ostatných budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Už vopred všetkým kandidátom ďakujeme za prejavený záujem byť súčasťou Deloitte.

Tešíme sa na teba!

🟢 O tíme

Naši audítori dôkladne poznajú účtovné štandardy a audítorské predpisy, pričom maximálnu pozornosť venujú charakteru podnikania a špecifickým rizikám, ktorým sú klienti vystavení. Audit vykonaný firmou Deloitte nielen zaručuje správnosť účtovnej závierky, ale poskytuje aj odborné odporúčania pre vedenie firiem, ako zlepšiť finančné vykazovanie, kontrolný systém alebo riadenie rizík. Klientom pomáhame zavádzať nové účtovné postupy, riešiť účinky rôznych zmien na finančné vykazovanie, pripravovať sa na emisiu akcií alebo dlhopisov. Naši audítori sú členmi tímov, ktoré riešia okrem iného aj predaj alebo kúpu firiem, zmeny a zavádzanie nových informačných systémov, projekty finančného výkazníctva a kontrolingu a pod.