Aktuálne hľadáme nové kolegyne a nových kolegov, ktorí by sa k nám chceli pridať a pracovať na zaujímavých projektoch pre rôznych klientov.

Náš ESG tím sa venuje poradenstvu v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, zberu súvisiacich údajov, výskumu a analýzam. Klientom pomáhame pochopiť a implementovať súčasné nariadenia EÚ v oblasti udržateľnosti (CSRD, ESRS a taxonómia EÚ) od nastavovania cieľov cez interné riadenie a zber údajov až po finálne vykazovanie. Zúčastňujeme sa tiež na projektoch zameraných na overovanie nefinančných informácií a ukazovateľov taxonómie EÚ. Aktuálne hľadáme posily, ktoré by sa zamerali práve na overovanie informácií o udržateľnosti.


Daj nám o sebe vedieť! Radi sa s tebou u nás stretneme.

🟢 ČO BUDE NÁPLŇOU TVOJEJ PRÁCE?

• Budeš súčasťou projektov zameraných na správy o udržateľnosti zostavované podľa aktuálnych požiadaviek smernice CSRD. Tvojou úlohou bude verifikovať a testovať zverejnené informácie na základe podkladov od klienta.
• Okrem toho sa budeš venovať analýze zainteresovaných strán, posudzovaniu významnosti jednotlivých tém v oblasti ESG a vyhodnocovaniu správy údajov o ESG.
• Spolu s kolegami budete tvoriť návrhy nových služieb v oblasti ESG pre našich klientov, pripravovať workshopy a venovať sa business developmentu.

🟢 AKÉ SKÚSENOSTI A SCHOPNOSTI BY SI MAL/A MAŤ?

Máš vyštudovanú vysokú školu so zameraním na životné prostredie, udržateľnosť, ekonómiu, financie alebo inú súvisiacu oblasť.
• Výhodou sú tiež predchádzajúce skúsenosti v oblasti auditu, compliance, assurance alebo kontrolingu.
• S cieľmi a zásadami v oblasti ESG máš skúsenosti a zaujímaš sa o ne.
Máš základné znalosti v oblasti finančného výkazníctva a jeho kontrol.
Orientuješ sa v medzinárodných štandardoch pre zákazky na uisťovacie služby ISAE 3000.
• Hovoríš po anglicky na komunikatívnej úrovni a plynule po slovensky.
• Vieš pracovať s MS Excel a nebojíš sa práce s väčším množstvom dát.
• Znalosť rámcov a zásad vykazovania informácií v oblasti ESG (CSRD/EFRAG, taxonómia EÚ, protokol o skleníkových plynoch, GRI a TCFD) je výhodou, nie podmienkou.

🟢 ČO TI MÔŽEME NA OPLÁTKU PONÚKNUŤ?

Rôznorodú a zaujímavú prácu, vďaka ktorej budeš neustále nadobúdať nové skúsenosti a kariérne rásť.
• Budeš súčasťou menšieho a stabilného tímu príjemných ľudí. Vieme, že začiatky nie sú jednoduché. Preto budeš mať vždy pri sebe niekoho, s kým sa budeš môcť poradiť.
Školenia. Získaš možnosť zúčastniť sa na rôznych workshopoch, špecializovaných školeniach a certifikáciách.
Know-how. Budeš spolupracovať so skúsenými odborníkmi, čím získaš zaujímavé kontakty v danom odbore.
Kariérny rast, ktorý môžeš ovplyvniť svojím výkonom.
Nečakaj nudný korporát. Naša firemná kultúra je uvoľnená a všetci si tu tykáme.
• Na začiatku ti pridelíme buddyho, ktorý ti bude v prvých dňoch a týždňoch pomáhať. O tvoj dlhodobý osobný a profesionálny rozvoj sa postará tvoj kouč.
Ako základnú zložku mzdy ponúkame 1 800 EUR mesačne brutto. Mzda môže byť dohodnutá aj vyššie ako je uvedené v závislosti od profesijnej kvalifikácie a skúseností.


K tomu Ti pridáme širokú škálu rôznorodých benefitov, napr:
• keďže vieme, aký je oddych dôležitý, k zákonnej dovolenke ti pridáme voľné dni na regeneráciu a narodeninové voľno (Narodeniny si treba užiť!),
sick days – necítiš sa dobre, na PN to nie je a nechceš si čerpať dovolenku? Na tieto účely slúžia bonusové sick days,
• kartu MultiSport aj so zaujímavým príspevkom,
štedrý príspevok na well-being,
doplatok do mzdy pri práceneschopnosti nad rámec zákona až do výšky 100 % mzdy v závislosti od dĺžky práceneschopnosti,
• prispejeme ti aj pri dôležitých životných udalostiach, ako je svadba či narodenie dieťaťa,
celosvetové cestovné poistenie,
• program, v rámci ktorého môžu zamestnanci zdarma využiť konzultácie s odborníkmi v oblasti psychológie, financií a práva.

  • Doplatok do mzdy pri práceneschopnostiDoplatok do mzdy pri práceneschopnosti
  • Finančný príspevok pri dôležitých životných udalostiachFinančný príspevok pri dôležitých životných udalostiach
  • Prispevok na regeneráciuPrispevok na regeneráciu
  • Narodeninové voľnoNarodeninové voľno
  • Regeneračné voľnoRegeneračné voľno
  • MultiSport cardMultiSport card