Rýchlejšia reakcia v čase pandémie

Deloitte v centre digitalizácie farmaceutického lídra

Covidová pandémia zvýšila nároky na farmaceutické firmy. Všetko muselo byť zrazu rýchlejšie, efektívnejšie a jednoduchšie. Výsledok, ktorý sa nedá dosiahnuť bez jednotného systému riadenia kvality. A práve s jeho nastavením sme pomohli jednému zo svetových lídrov farmaceutického priemyslu.

Naša výzva

Jeden z hlavných svetových producentov vakcín čelil extrémnym nárokom vyvolaným covidovou pandémiou, čo urýchlilo víziu globalizovať celé oddelenie kontroly kvality (QA). Tá však narazila na zastarané systémy, ktoré neboli schopné zvládnuť predpokladaný nápor.

Pred Deloitte tak stála úloha vybudovať globálnu organizáciu QA v rámci biotechnologickej firmy tak, aby bola schopná efektívnejšie reagovať na existujúce aj nové výzvy.

Naša reakcia

Podobné projekty presahujúce hranice vyžadujú dobre riadené globálne projektové tímy. A práve jeden taký sme vytvorili v spolupráci s nemeckou pobočkou Deloitte, zástupcami klienta a renomovanou softvérovou spoločnosťou.

Nešlo len o samotné nastavenie, ale aj o nový systém, ktorý zvýši efektívnosť výrobných závodov v súlade s regulačnými nariadeniami a ktorý umožní rýchlejšiu a úspornejšiu výrobu liekov po celom svete.

Klientovi sa začalo venovať hneď osem skupín pracovníkov Deloitte (v našej terminológii workstreamov) so zameraním na konkrétne technické detaily projektu.

Author Image
Pravidelne sme sa mohli stretávať nielen s kolegami z rôznych oddelení v rámci Deloitte, ale aj s odborníkmi, ktorí majú prehľad o fungovaní farmaceutického giganta, a s IT špecialistami.Olivia BeasleySenior Consultant, Life Sciences & Health Care industry group

Samotnej realizácii predchádzala dôsledná fit-gap analýza (identifikácia všetkých potrebných procesov s následným časovým a investičným rozplánovaním), zber požiadaviek a ich prediskutovanie so zástupcami všetkých závodov. Každý z nich mal trochu iné procesy, a teda aj odlišné potreby.

Až po ich spracovaní sa vytvoril návrh, ktorý bol schválený klientom, a následne sa vykonala konfigurácia a implementácia celého systému riadenia kvality vo výrobných závodoch v rámci širšej digitálnej transformácie celej farmaceutickej spoločnosti.

Projekt bol rozdelený na niekoľko fáz a systém sa implementuje postupne. V druhej polovici roka 2023 prebiehala implementácia tých najrozsiahlejších procesov najmä v najrýchlejšie rastúcich závodoch.

Náš vplyv

Rýchlejšie a efektívnejšie dodávanie liekov kdekoľvek na svete. Vďaka digitálnej transformácii, v ktorej hrá Deloitte kľúčovú úlohu.

Farmaceutický priemysel paradoxne stále relatívne zaostáva v oblasti digitalizácie. Vďaka tomuto projektu mohol Deloitte pomôcť rýchlo rastúcej spoločnosti urýchliť jej vlastnú digitálnu transformáciu a zároveň podporiť úvahy o digitalizácii a jej prínose pre celý priemysel.

Dodávanie liekov pacientom je totiž vďaka digitalizácii rýchlejšie a efektívnejšie.

Nastavenie jednotných procesov nie je dôležité len pre samotnú kontrolu kvality výsledných produktov, ale prináša aj možnosť postaviť nový a spoľahlivo fungujúci závod prakticky kdekoľvek na svete, či už je okolo púšť, prales, alebo pulzujúca megalopola.

To, čím sa v Deloitte zaoberáme, má priamy vplyv na dostupnosť liekov napríklad v rozvojových krajinách alebo v krajinách, kde bol doteraz prístup k liečbe konkrétnych problémov nedostatočný.

Author Image
Globálna implementácia systému riadenia kvality pomôže klientovi zlepšiť distribúciu liekov po celom svete a stať sa hlavným hráčom vo farmaceutickom odvetví.Olivia BeasleySenior Consultant, Life Sciences & Health Care industry group

Tím

Tím Life Sciences and Health Care (LSHC) spolupracuje s klientmi zo zdravotníckeho a farmaceutického priemyslu, ktorým poskytuje širokú škálu služieb v oblastiach ako regulácia, klinické postupy, výroba alebo transformácia.