Pracovné cesty bez komplikácií

Rýchla a bezproblémová registrácia zamestnancov vďaka Deloitte

Nejednotné a často komplikované systémy registrácie pracovníkov, ktorí chcú vycestovať do zahraničia na účely poskytovania služieb, sú nočnou morou všetkých zamestnávateľov. Každý štát a štátny orgán má navyše vlastné požiadavky, čo k celkovej časovej náročnosti pridáva ešte nároky na znalosť miestneho prostredia. Vyvinuli sme preto vlastnú aplikáciu, ktorá dokáže nielen zbierať dáta o vysielaných pracovníkoch a následne ich automaticky spracovať, ale aj overovať ich úplnosť a súlad s najrôznejšími predpismi.

Naša výzva

Čo štát, to iný formulár a iný proces týkajúci sa pracovníkov vyslaných do zahraničia. Niekde sa vypĺňajú online formuláre, inde šablóny vo Worde. Niekedy je potrebné zaslať registráciu e-mailom, inokedy zase poštou a v niektorých prípadoch dokonca povinne v miestnom jazyku.

Cieľom Deloitte je poskytnúť európskym spoločnostiam pomoc pri riešení tejto administratívnej záťaže. Vďaka prepojeniu „soft skills“ a „hard skills“ našich IT odborníkov, vývojárov a dátových špecialistov uzrela svetlo sveta aplikácia Travel Tool, ktorá nielen zjednodušuje proces, ale aj eliminuje riziko chýb.

Naša reakcia

Vďaka spolupráci s odborníkmi z oblasti IT, dát a consultingu po celej Európe sme získali detailnú predstavu o tom, ako by mal náš systém vyzerať a fungovať. Naším cieľom bolo vytvoriť aplikáciu, ktorá bude schopná zbierať dáta od zamestnancov našich klientov po celom svete v dostatočnej kvalite a ktorá zároveň dokáže overovať úplnosť dát v momente odoslania, a eliminovať tak chyby, ktoré by mali legislatívny vplyv na firmu.

Author Image
Našou najväčšou výzvou bola variabilita pravidiel a formulárov jednotlivých orgánov štátnej správy. Kľúčom k úspechu projektu bolo preto prepojenie našich IT špecialistov s dátovými analytikmi a tímami naprieč celou Európou.Ester VíznerováManager, AI & Data

Navrhnutá aplikácia Travel Tool sa skladá z niekoľkých komponentov. Ten hlavný zbiera jednotlivé dáta o vyslaných pracovníkoch, ktoré sa následne uložia a vďaka botom automaticky rozdelia tak, aby zodpovedali konkrétnym formulárom s možnosťou následného editovania. Vďaka tomu sa proces registrácie vyslaných zamestnancov výrazne zjednoduší a urýchli.

Náš vplyv

Administratíva spojená s pracovnými cestami po Európe vybavená na niekoľko kliknutí. A hlavne na 100 % správne.

Pracovné cesty do členských krajín EÚ a do vybraných štátov mimo EÚ prestali vďaka nám znamenať nevyhnutnosť vypĺňať rôzne formy registrácie pre každého pracovníka. Naša aplikácia, ktorej jadrom je automatizácia procesov a efektívne triedenie dát, dokáže vďaka botom priradiť všetky údaje na správne miesto a v správnej forme.

Riešenie je navyše natoľko komplexné, že aj v prípade potreby doplnenia informácií umožňuje rýchlu a flexibilnú reakciu. Zamestnanec má tak vďaka Travel Tool úplnú istotu, že po príchode do cieľového miesta pracovnej cesty nebude čeliť nepríjemnostiam s dodržiavaním zákonov danej krajiny.

Author Image
Hlavnou výhodou Travel Tool je schopnosť vypĺňať údaje automaticky. Vďaka tomu odpadá potreba detailnej znalosti miestnych zákonov a zároveň riziko, že bude firme udelená pokuta.Ester VíznerováManager, AI & Data

Pri implementácii a predaji nástroja v súčasnosti spolupracujeme s členskými firmami z Veľkej Británie, Nemecka, Belgicka, Holandska a Francúzska. Rôznym klientom vieme ponúknuť rôzne scenáre implementácie, a prispôsobiť tak funkčnosť aplikácie špecifickým potrebám a požiadavkám klienta.

Tím

Tím AI & Data učí klientov, ako správne spracovávať dáta a ako ich využívať pri prijímaní kľúčových rozhodnutí. Pomáha im s implementáciou moderných technológií, inovácií a umelej inteligencie a navrhuje aj riešenie pre automatizáciu procesov.