Jedna z najväčších insolvencií v ČR sa blíži k úspešnému koncu

Klientom Sberbank CZ sa podarí vyplatiť takmer 100 % ich vkladov. Aj vďaka Deloitte

Sberbank CZ bola zdravou stredne veľkou bankou, ktorá sa kvôli ruskej invázii na Ukrajinu dostala do problémov s likviditou. Česká národná banka jej následne odňala licenciu a banka zamierila najprv do likvidácie a potom do insolvencie. Deloitte sa tak ako ekonomický poradca zapojil do jedného z najväčších konkurzných prípadov v českej histórii. Na jeho konci sa ľuďom, obciam aj firmám podarí vyplatiť takmer 100 % ich vkladov, čím sa zároveň radí medzi historicky najúspešnejšie konkurzné prípady.

Naša výzva

Mediálne sledovaný a exponovaný insolvenčný prípad. Špecifický nielen svojou veľkosťou, ale aj sankčným režimom, ktorý komplikoval predaj portfólia.

Sberbank CZ, ktorej konečným majiteľom bola Sberbank of Russia, sa vo februári 2022 dostala v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu do problémov s likviditou. Počas niekoľkých dní totiž jej klienti požadovali výbery svojich vkladov v hodnote niekoľko desiatok miliárd korún, čo bol nápor, ktorý banka nemohla ustáť.

Banka zamierila do likvidácie. Mestský súd v Prahe následne vyhlásil na majetok banky konkurz a Deloitte začal pôsobiť ako ekonomický poradca v tíme správkyne konkurznej podstaty.

Naša reakcia

Vďaka zapojeniu odborníkov z rôznych oddelení (Financial Advisory, Audit & Assurance, Tax & Legal) sme boli schopní pomôcť v mnohých oblastiach – od vypracovania ekonomických analýz cez spracovanie testu solventnosti a podporu účtovného oddelenia banky až po oceňovacie služby a organizáciu všetkých predajných procesov.

Na uspokojenie veriteľov bolo kľúčové, že sa rozhodujúcu časť úverového portfólia, ktorého kúpna cena dosiahla 41 miliárd korún, podarilo úspešne predať Českej sporiteľni.

Author Image
Predaj zdravej časti úverového portfólia Sberbank patrí medzi najväčšie bankové transakcie na českom trhu za posledných desať rokov.Anežka SkokanováManager, Valuation & Financial Modeling

Náš vplyv

Prispeli sme k vysokej miere uspokojenia veriteľov, ktorá sa bude blížiť 100 %.

Úspešný predaj rozhodujúcej časti úverového portfólia Českej sporiteľni, ktorý organizoval Deloitte, znamená, že ľudia, firmy, kraje alebo obce dostanú naspäť väčšinu svojich vkladov, a to vrátane zákonného úroku z omeškania. Výplata pohľadávok veriteľov vo forme čiastočného rozvrhu mala začať už pred Vianocami v roku 2023. Kvôli odvolaniu jedného z veriteľov sa však očakáva jej odloženie do prvej polovice roku 2024.

Tím

Tím Valuation & Financial Modeling pomáha klientom oceňovať nielen spoločnosti, ale aj iný hmotný a nehmotný majetok. Medzi jeho projekty patrí napríklad aj ocenenie start-upov alebo podpora pri súdnych sporoch či arbitrážach. Okrem toho sleduje ekonomické a obchodné trendy v rôznych odvetviach.