Interné služby

Bez dobrého zázemia má aj ten najlepší podnikateľský plán len malú šancu na úspech. Preto je potrebné mať talentovaných zamestnancov, dobre nastavené firemné procesy, ako aj kvalitnú mediálnu prezentáciu. Poskytovanie vysokokvalitných služieb našim klientom, ako aj zamestnancom Deloitte zabezpečuje oddelenie Enabling Services. Spoluprácou všetkých tímov prispieva k úspechu celej firmy.

Consulting storefront image

Tímy na oddelení

Human Resources

Od náboru až po ukončenie pracovného pomeru – oddelenie ľudských zdrojov sprevádza zamestnancov počas celého pracovného života v Deloitte. Tím Talent Acquisition sa venuje vyhľadávaniu talentov a vie, ako ich osloviť. Tím Operations zabezpečuje legislatívnu stránku HR, tím HR Business Partners sa zameriava na dosahovanie firemných a osobných cieľov zamestnancov a tím Learning & Development pomáha zamestnancom rozvíjať ich schopnosti a zručnosti.

Internal Finance

Správne finančné riadenie je pre každú spoločnosť kľúčové a dodržiavanie pravidiel je absolútnou nevyhnutnosťou. V Deloitte sa o túto dôležitú úlohu stará náš interný finančný tím, ktorý monitoruje celý proces od fakturácie až po finančnú analýzu.

Office Management

Naši kolegovia z Office Management tímu sa starajú nielen o srdečné privítanie na recepcii. Riešia akýkoľvek problém, ktorý sa v našich kanceláriách vyskytne, a zabezpečia jeho okamžitú nápravu. Vytvárajú tak pre nás všetkých príjemné prostredie, v ktorom je radosť pracovať.

In-House Legal

Zabezpečenie súladu so zákonom, kontrola zmlúv a poskytovanie odborného právneho poradenstva – to všetko patrí do kompetencie nášho interného právneho tímu. Títo odborníci starostlivo dohliadajú na dodržiavanie vlastných firemných pravidiel, predpisov a postupov Deloitte.

Marketing

Regionálne programy ako CE Technology Fast 50 a Best Managed Companies, podujatia, online marketing, PR, mediálny obsah, interná komunikácia a mnoho ďalšieho. Všetko toto si vytvárame sami. Usporiadať workshop, panelovú diskusiu alebo slávnostný večer pre nás nie je problém.

Translating

Naše prekladateľské oddelenie zabezpečuje preklady a jazykovú korektúru rôznych odborných, marketingových či iných textov, zabezpečuje úradné preklady, ako aj interné jazykové školenia.

Information Technology

Kolegovia z oddelenia IT vám pomôžu od inštalácie notebookov a mobilných telefónov cez úvodné prihlásenie a nastavenie až po riešenie akýchkoľvek problémov s IT.