Consulting

Našim klientom zo všetkých oblastí podnikania a verejnej správy pomáhame riešiť náročné výzvy a komplexne transformovať ich podnikanie od A po Z. Naše znalosti, skúsenosti a multidisciplinárny prístup uplatňujeme pri tvorbe stratégií, nastavovaní HR procesov, digitalizácii a implementácii moderných technológií, expanzii spoločností do zahraničia a pri mnohých ďalších rôznorodých projektoch. Bez nás by si klient musel budovať vlastný tím odborníkov. S nami však získa komplexné poradenstvo a know-how pod jednou strechou.

Voľné pracovné miesta
Consulting storefront image

Tímy na oddelení

AI & Data

Našich klientov učíme, ako správne narábať s informáciami a ako ich používať na prijímanie kľúčových rozhodnutí. Pomáhame im zavádzať moderné technológie, inovácie a umelú inteligenciu a navrhujeme aj riešenia na automatizáciu procesov.

Actuarial

Navrhujeme rôzne riešenia najmä pre poisťovne, zaisťovne a sprostredkovateľov poistenia. Spoločnosti sprevádzame kompletným nastavením IT systémov od úvodnej IT biznis analýzy cez zber požiadaviek až po následný návrh architektúry a implementáciu. Zároveň asistujeme pri implementácii riešení výziev, ktoré nová regulácia prináša pre obchodné procesy, s využitím projektového riadenia.

Supply Chain

Spolupracujeme s klientmi v oblasti logistiky, nákupu, plánovania a riadenia výroby a technológií. Tvoríme a implementujeme informačné systémy a aplikácie, rozumieme údajom a prispôsobujeme ich potrebám klientov. Cudzie nám nie sú ani technológie, ktoré obsahujú prvky umelej inteligencie.

Finance & Performance

Pomáhame klientom v oblasti zdieľaných služieb a optimalizácie finančných procesov. V rámci rôznych lokálnych a medzinárodných projektov zavádzame inovatívne nástroje pracovných postupov a vyvíjame stratégie pre regionálne financie.

Human Capital Advisory

Ľudský kapitál je základom každej spoločnosti. S klientmi spolupracujeme vo všetkých oblastiach, od strategických zmien a transformácie cez nastavenie firemnej kultúry a prístupu k riadeniu talentov až po školenia, rozvoj zamestnancov a využívanie personálnej analytiky.

Energy & Resources

Preberáme zodpovednosť za obchodovanie na komoditných trhoch, digitalizáciu energetického sektora, inteligentné siete alebo zabezpečenie bezpečných dodávok energie. Navrhujeme stratégie pre energetické spoločnosti, zaoberáme sa energetickou politikou a investíciami do infraštruktúry. Pomáhame s výberom a implementáciou rôznych technológií, zameriavame sa na projekty v oblasti inovatívnych a digitálnych riešení.

Intelligent Automations

Našim klientom poskytujeme poradenské služby v rôznych oblastiach s využitím moderných technológií, inovácií a umelej inteligencie a navrhujeme komplexné riešenia pre automatizáciu procesov. Jednotlivé aktivity a aktivity v prostredí našich klientov nahrádzame robotmi či automatizujeme pomocou vyspelých technológií.