Consulting

Našim klientom zo všetkých oblastí podnikania a verejnej správy pomáhame riešiť náročné výzvy a komplexne transformovať ich podnikanie od A po Z. Naše znalosti, skúsenosti a multidisciplinárny prístup uplatňujeme pri tvorbe stratégií, nastavovaní HR procesov, digitalizácii a implementácii moderných technológií, expanzii spoločností do zahraničia a pri mnohých ďalších rôznorodých projektoch. Bez nás by si klient musel budovať vlastný tím odborníkov. S nami však získa komplexné poradenstvo a know-how pod jednou strechou.

Voľné pracovné miesta
Consulting storefront image

Zaoberáme sa podnikovým poradenstvom vo všetkých oblastiach podnikania a verejnej správy. Musíme byť odborníkmi v tom, čo robíme, pretože naši klienti robia zásadné rozhodnutia na základe našich analýz, riešení a odporúčaní. Práca je tu nadmieru náročná, ale to vôbec nevadí, pretože nás to baví.

Áno, možno sa trochu obávaš, ako budeš stíhať školu. No povedzme si na rovinu, že vzdelanie je tu na prvom mieste a počas záverečných skúšok budeš mať dostatok voľna na učenie. Premýšľal si o tom, že by si tu spojil školu s prácou a písal diplomovú prácu? V spoločnosti Deloitte je to možné. Na to už nie je čo dodať.

Tímy na oddelení

AI & Data

Našich klientov učíme, ako správne narábať s informáciami a ako ich používať na prijímanie kľúčových rozhodnutí. Pomáhame im zavádzať moderné technológie, inovácie a umelú inteligenciu a navrhujeme aj riešenia na automatizáciu procesov.

Actuarial

Navrhujeme rôzne riešenia najmä pre poisťovne, zaisťovne a sprostredkovateľov poistenia. Spoločnosti sprevádzame kompletným nastavením IT systémov od úvodnej IT biznis analýzy cez zber požiadaviek až po následný návrh architektúry a implementáciu. Zároveň asistujeme pri implementácii riešení výziev, ktoré nová regulácia prináša pre obchodné procesy, s využitím projektového riadenia.

Supply Chain

Spolupracujeme s klientmi v oblasti logistiky, nákupu, plánovania a riadenia výroby a technológií. Tvoríme a implementujeme informačné systémy a aplikácie, rozumieme údajom a prispôsobujeme ich potrebám klientov. Cudzie nám nie sú ani technológie, ktoré obsahujú prvky umelej inteligencie.

Finance & Performance

Pomáhame klientom v oblasti zdieľaných služieb a optimalizácie finančných procesov. V rámci rôznych lokálnych a medzinárodných projektov zavádzame inovatívne nástroje pracovných postupov a vyvíjame stratégie pre regionálne financie.

Human Capital Advisory

Ľudský kapitál je základom každej spoločnosti. S klientmi spolupracujeme vo všetkých oblastiach, od strategických zmien a transformácie cez nastavenie firemnej kultúry a prístupu k riadeniu talentov až po školenia, rozvoj zamestnancov a využívanie personálnej analytiky.

Energy & Resources

Preberáme zodpovednosť za obchodovanie na komoditných trhoch, digitalizáciu energetického sektora, inteligentné siete alebo zabezpečenie bezpečných dodávok energie. Navrhujeme stratégie pre energetické spoločnosti, zaoberáme sa energetickou politikou a investíciami do infraštruktúry. Pomáhame s výberom a implementáciou rôznych technológií, zameriavame sa na projekty v oblasti inovatívnych a digitálnych riešení.

Intelligent Automations

Našim klientom poskytujeme poradenské služby v rôznych oblastiach s využitím moderných technológií, inovácií a umelej inteligencie a navrhujeme komplexné riešenia pre automatizáciu procesov. Jednotlivé aktivity a aktivity v prostredí našich klientov nahrádzame robotmi či automatizujeme pomocou vyspelých technológií.