Finanční poradenství

Jsme celosvětovou jedničkou v oblasti fúzí a akvizic. V oddělení finančního poradenství poskytujeme vysoce profesionální služby společnostem v celém jejich obchodním cyklu.

Volné pozice

Financial Advisory je soubor služeb, které se týkají většího přesunu peněz v jeden moment. Ať už v rámci akvizice či prodeje, nebo v krizových situacích. Dělíme se celkem na čtyři týmy:

Corporate Finance

Corporate Finance dělá zejména tzv. lead advisory, což znamená, že provází a reprezentuje klienta v celém prodejním či nákupním procesu jako jeho pravá ruka, od zahájení přes negociaci až po vypořádání. Tým Corporate Finance (CF) se skládá ze tří linií. První je M&A a zaměřuje se především na finanční due diligence při různých transakcích; tým M&A v rámci CF provází klienty od prvotní fáze nákupního či prodejního procesu až do konce. Druhou linií je Restructuring, který především pomáhá firmám dostat se z finanční tísně a znovu se vrátit do běžného chodu. Třetí linie se zabývá Debt & Capital Advisory a pomáhá firmám při získávání financování pro jejich další aktivity, a to formou úvěrových nástrojů u bank či jiných alternativních zdrojů kapitálu.

Valuation & Modeling

Valuation & Modeling se soustředí zejména na dvě hlavní činnosti. Za prvé stanovuje hodnotu firem nebo jednotlivých aktiv pro různé účely, např. při transakcích, pro ocenění do účetnictví nebo v momentech, kdy řešíme náhradu škody, při sporech. Za druhé vytváří a hodnotí modely – například finanční plány. Máme znalecký ústav, takže můžeme vydávat posudky s kulatým razítkem.

M&A – Transaction Services

M&A – Transaction Services pomáhá klientům v rozhodování při nákupu či prodeji společnosti, případně její části. Naším hlavním produktem je finanční due diligence, neboli prozkoumání hospodaření kupované či prodávané společnosti. Klientovi prezentujeme zprávu, v níž analyzujeme danou společnost a informujeme klienta o možných rizicích a příležitostech spojených s převzetím prověřované firmy (např. nízká ziskovost určitých produktů, vysoká závislost na klíčových dodavatelích či odběratelích apod.). Naše práce však nekončí identifikací rizik a příležitostí. Klientovi radíme, jak s jednotlivými věcmi správně naložit v oceňovacím modelu nebo v kupní smlouvě, čímž ho chráníme před nepříjemným překvapením a vedeme k využití zásadních výhod. v průběhu due diligence se potkáváme s managementem prodávané společnosti a diskutujeme o celé řadě finančních, obchodních i strategických témat, která jsou důležitá pro komplexní posouzení dané společnosti.

Strategy & CDD

Strategy & CDD poskytuje klientům podporu jak při transakčním tak i komerčním poradenství. v rámci transakčního poradenství se zaměřujeme na realizaci komerční due diligence (revizi tržního prostředí a  konkurenční pozice společnosti a posouzení schopnosti společnosti naplnit business plán) a zajištění funkce projektové kanceláře přímo u klienta. Při komerčním poradenství zpracováváme pro klienty detailní tržní analýzy napříč sektory průmyslu a služeb, studie proveditelnosti a podporujeme klienty při tvorbě a implementaci firemních strategií. Pro naši práci je nezbytné silné logické a analytické a myšlení a  schopnost profesionálně realizovat tržní interview.

Lidé v týmu finančního poradenství musí mít něco navíc. Musí je chytit obor a současně musí celá parta držet pohromadě, aby je bavilo každý den chodit do práce i přesto, že vědí, že to bude náročné. Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství

Školu už máš za sebou, ale jistě víš, že vzdělávání je celoživotní proces. Takže pokud se k nám připojíš, nabídneme ti další možnosti sebevzdělávání. Podle toho, do jakého nastoupíš týmu, ti budeme plně hradit jednu z profesních certifikací. Zároveň ti dáme možnost pečlivě se připravit na jednotlivé zkoušky, například na ACCA budeš mít celkově 73 dní placeného studijního volna. Obdobně je to i s dalšími možnostmi jako CFA nebo ASA.

Ale práce v Deloitte je především o praktických zkušenostech. Právě zkušenosti budeš získávat od služebně starších kolegů, kteří jsou uznávanými profesionály ve svém oboru, a to přímo při práci na skutečných projektech.

I když je práce v našem oddělení náročná a lidé zde často tráví hodně času, plánují ještě spoustu společných aktivit mimo Deloitte. Máme volejbalový tým, organizujeme společné akce, např. jezdíme na vodu, na hory, pořádáme večerní akce nebo sportovní aktivity. Plus samozřejmě klasické firemní akce – ski tripy, teambuildingy, Beerfest. Je zkrátka vidět, že to tady lidi baví, jak po pracovní stránce, tak po té lidské.


Přečtěte si více o oddělení finančního poradenství na blogu dReport

Deloitte živě

FAS v Deloitte: Práce s čísly, přesun velkého množství peněz v jeden moment, interpretace dat

Jaký je rozdíl mezi finančním poradenstvím a consultingem? Co musíte umět, pokud chcete pracovat v oddělení Due Diligence, Corporate Finance nebo Forensic, kde se střetává svět vyšetřovacích metod se světem financí a technologií? A co všechno pod oddělení finančního poradenství spadá? Odpovědi přináší rozhovor s šéfem FAS v Deloitte Miroslavem Svobodou.

Deloitte živě

Tabulky, analýzy, reporty, ale i znalecké posudky. To je denní chleba týmu Valuation & Modeling v rámci oddělení FAS

Zabývají se oceňováním podniků, fixních i nehmotných aktiv, Excel je jejich nejlepší kamarád. Vládnou kulatým razítkem, protože připravují znalecké posudky. Podívejte se s námi pod pokličku týmu Valuation & Modeling (V&M), který má v Deloitte na starosti oceňování společností a finanční modelování.